GRONDBEWERKING

DIRECT CONTACT 030 - 656 46 08

Een helpende hand in agrarisch loonwerk en grondverzet

Grondbewerking

 Grondbewerking is de basis van alle successen van de verdere teelten. De visie van Loonbedrijf de Heus is op het juiste tijdstip en met de juiste machines de grond bewerken met deskundig personeel. Doordat het klimaat in Nederland sterke wisselingen laat zien, is het de komende tijden van belang om een goede vruchtbare en doorlatende bodem te hebben. Profilenen van percelen en de juiste afwatering is van groot belang. Water op het veld is funest voor bodemleven, mineralen en sporenelementen.

  • Ploegen
  • Spitten
  • Diepwoelen (schijfeg)
  • Frezen
  • Rotorkopeggen
  • Kilveren
  • Greppelfrezen

Tureluurweg 16
3981 HW Bunnik
info@hhdeheus.nl

Tel: 030-656 46 08
Mob: 0651827025
> Gecertificeerd