Certificering

DIRECT CONTACT 030 656  46 08

Een helpende hand in argrarisch loonwerk en grondverzet

vca vol

VCA staat voor Veiligheid, Gezondheid en Milieu (VGM) Checklist Aannemers en is bedoeld om u veiliger te laten werken en het aantal ongevallen te verminderen. In feite is VCA veel meer dan een checklist. Het is een veelzijdig programma waarmee dienstverlenende bedrijven worden getoetst en gecertificeerd op hun VGM-beheersysteem. Door steeds meer opdrachtgevers wordt het VCA-certificaat verplicht gesteld.

bhv

Er kan altijd iets gebeuren. We hebben nu eenmaal niet alles in de hand. Goed getrainde hulpverleners kunnen tijdens een calamiteit het verschil maken. Soms zelfs tussen leven en dood! Naast het levensreddend handelen, is behendigheid met kleine blusmiddelen ook noodzakelijk. Er zijn veel bedrijven en instellingen waar een beginnende brand tot enorme gevolg
schade kan leiden. Vaak vinden directies dat binnen hun organisatie niet alleen de
BHV’ers een beginnende brand moeten kunnen blussen, maar dat iedereen dat moet

Veilig werken langs de weg CROW96B

Het werken op en langs wegen brengt risico’s met zich mee voor zowel de weggebruiker als de wegwerker. Om het veiligheidsniveau acceptabel te houden, worden verkeersmaatregelen getroffen en kan de wegwerker veilig werken langs de weg. Wegwerkers die bij hun werkzaamheden in de openbare ruimte (niet-autosnelwegen en wegen binnen de bebouwde kom) te maken hebben met wegafzettingen en de regelgeving daarvan dienen de cursus veilig werken langs de weg te volgen.

Veilig werken langs het spoor

Veilig werken langs het spoor is een certificeringmethode, waarmee u kunt aantonen aan uw werkgever en/of opdrachtgever dat u op een verantwoorde manier uw werkzaamheden langs het spoor uitvoert.

Veiligheidsinstructie aardgas / Voldoend Onderricht Persoon

De VIAG (Veiligheidsinstructies Aardgas) is verplicht voor uitvoerende medewerkers van energie- en infrabedrijven die werken met gastechnische installaties
Een VOP (Voldoende Onderricht Persoon) Voorafgaand aan de werkzaamheden ontvangt u als deelnemer instructies van een vakbekwaam persoon. 

Veilig werken met AC leiding

Het werken aan een leiding van asbestcement vraagt wel om bepaalde voorzorgsmaatregelen. Voorbeelden hiervan zijn onder andere het gecertificeerd zijn om met asbestcement te werken, het volgen van wettelijk verplichte praktijkopleidingen en het dragen van persoonlijke beschermingsmiddelen. Denk bij dat laatste aan een wegwerpoverall, handschoenen, laarzen en adembescherming. De leidingdelen moeten we luchtdicht in kunststofafvalzakken met asbeststickers verpakken en in een specifieke AC-container deponeren.